Průvodce Prváka - Studentské organizace na ČVUT

IAESTE

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience

IAESTE ČVUT Praha je studentská nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je umožnit studentům absolvovat odbornou stáž v zahraničí. Je součástí celosvětové organizace IAESTE, která v současné době sdružuje 81 zemí.

Zahraniční praxe

V současnosti se každý rok zúčastní zahraničních praxí několik desítek studentů ČVUT a přibližně stejný počet studentů zahraničních univerzit přijede do České republiky. Tyto praxe mají délku nejčastěji 1 až 6 měsíců a uskutečňují se obvykle v období letních měsíců, někdy jsou k dispozici i praxe roční. Praxe se konají buď ve firmě, nebo na univerzitě, přičemž student je placen zaměstnavatelem tak, aby si minimálně mohl uhradit životní náklady v dané zemi.

Každý rok na podzim pořádá IAESTE konkurz pro studenty ČVUT, podle něhož je sestaveno pořadí pro rozdělování praxí, které pak probíhá v únoru. V konkurzu jsou prověřeny jazykové schopnosti uchazeče (písemné i ústní), které jsou nejdůležitější částí konkurzu, dále se zohledňuje studijní prospěch a ročník, případně práce v IAESTE. Některé praxe přicházejí náhodně v průběhu celého roku a jsou zveřejňovány na stránkách http://www.iaeste.cz , kde také naleznete podrobnější informace o výměnném programu.

Veletrh pracovních příležitostí

Každý rok na jaře pořádá IAESTE v prostorách ČVUT Veletrh pracovních příležitostí, na kterém se prezentuje několik desítek firem a studenti tak mají jedinečnou možnost informovat se o situaci na trhu práce, najít si brigádu na léto, spolupráci při studiu, odbornou stáž, diplomovou práci či trvalé zaměstnání.

Katalog pracovních příležitostí

Tento katalog je zdarma k dispozici studentům ČVUT a jsou v něm opět uvedeny nabídky zaměstnání a spolupráce s významnými firmami z ČR i zahraničí.

Portál ikariera.cz

Na internetové adrese www.ikariera.cz naleznou studenti aktuální nabídku praxí, brigád a zaměstnání v ČR i zahraničí, doplněnou o informace o studiu v zahraničí. Je zde možnost zaregistrovat se a dostávat emailem aktuální informace z IAESTE.

Chcete se přidat ?

IAESTE tvoří skupina studentů ČVUT, kteří se podílejí na realizaci mezinárodního výměnného programu a ostatních projektů a aktivit. Stále hledáme studenty, kteří mají zájem zapojit se do našeho týmu, pomoci při organizování našich akcí a přitom si zlepšit jazykové dovednosti při kontaktu se zahraničními studenty, zdokonalit své prezentační a organizační schopnosti, účastnit se zajímavých studentských akcí v zahraničí a také bavit se v dobré partě přátel.

Kontakt:
adresa: Lokální centrum IAESTE při ČVUT Praha
Fakulta strojní, Technická 4
166 07 Praha 6
(viz mapa, objekt F2)
email: info@cvut.iaeste.cz
tel/fax: 224 352 659
web: http://www.cvut.iaeste.cz

International Students Club - ISC

Hlavním cílem našeho klubu je vytvoření mezinárodně otevřené komunity studentů ČVUT (300 členů v loňském roce), která zásadním způsobem obohatí vzdělávací proces naší univerzity. Každým rokem studuje na naší škole několik stovek zahraničních studentů v rámci nejrůznějších mezinárodních programů ČVUT, např. Erasmus, výměnné stáže s USA a Ruskem, mezivládní stipendia, atd. ISC se snaží pomoci této skupině studentů v jejich každodenním životě na ČVUT a zlepšit jejich interakci s prostředím v České republice. Dále se snažíme organizovat pravidelné společenské akce, které přispívají našim zahraničním přátelům k hlubšímu porozumění našich zvyků, kultury a našeho přírodního dědictví. Většina členů našeho týmu má osobní zkušenosti se studiem v zahraničí a je si dobře vědoma, že pomoc od místních studentů je základem pro úspěšný pobyt na zahraniční univerzitě. Motto našeho klubu, které vzniklo v roce 1999 se vznikem ISC, přesně vystihuje myšlenku naší každodenní práce – “together we conquer the world”.

Již tři roky velice úzce spolupracujeme s Odborem pro zahraniční styky Rektorátu ČVUT na zlepšení životních a studijnich podmínek pro naše zahraniční studenty, na změně přístupu a politiky našich fakult ke studiu v anglickém jazyce a v neposlední řadě na propagaci studijních programů na zahraničních univerzitách, které jsou dostupné pro studenty ČVUT. ISC se v loňském roce stalo, jako první studentský klub v České republice, součástí jedné z největších studentských organizací (ESN) sdružujících přes 60000 univerzitních studentů ve 20 zemích Evropy. Naše práce příspěla k vytvoření velice kvalitního mezinárodního programu, který řadí naši univerzitu mezi přední Evropské vzdělávací instituce.

Nedílnou součástí našich aktivit, která se v současné době stává prioritou klubu, je pomoc všem zájemcům o studium v zahraničí, zlepšení jejich komunikačních schopností a jejich příprava na úspěšné absolvování studia na zahraniční univerzitě. Již několik let se učíme od našich zahraničních kolegů o studentském životě na jejich domácích univerzitách a snažíme se tyto poznatky zakomponovat do studentské komunity ČVUT. Záležitosti typu studentský magazín, jednotný informační www portál, studentská burza, zájmové a sportovní kluby, poradní centrum pro profesní rozvoj studentů, aktivní spolupráce s průmyslem, velká škála profesních stáží, přátelský vztah mezi studenty a profesory a mnoho dalšího jsou běžnou součástí života univerzitního studenta po celé Evropě, ale bohužel stále chybějící na naší univerzitě. Pevně věříme, že s Vaší pomocí bude ISC schopno realizovat tyto projekty již v brzké budoucnosti a tak přispět významným způsobem ke zlepšení vztahu průmysl-škola-student a udělat Vaše studium na ČVUT nezapomenutelnou zkušeností. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Aktivity:

Fakta:

Nabízíme:

Kontakt:
adresa: ICC – Mezinárodní kulturní centrum
Masarykova kolej, místnost H397
Thákurova 1, Dejvice
(viz mapa, objekt číslo 4)
email: isc@cvut.cz
web: www.isc.mk.cvut.cz

Juridica

Juridica, sdružení pro mládež organizuje následující aktivity:
kanoistiku, cyklistiku, turistiku, speleologii, lyžařské zájezdy a pořádá studentské výměnné pobyty v Německu.

kontakt: Mgr. Miluše Radovská (e-mail: radovska@fel.cvut.cz)

Studentské samosprávy - kolejáci o kolejích

”Nazdar ... tak co, jak to jde? Zápis za sebou, byla to ale fuška, viď ;-). Jo a máš kolej? Fakt? Tak to je super ...” Tak nějak podobně probíhají při zápisech stovky a tisíce rozhovorů. Především pak mezi čerstvými prváky. A nikdo, snad až na místní, nezapomene v rozhovoru na kolej. Spousty historek od starších kamarádů, něco málo vlastních představ ... jenže jak to tam chodí doopravdy? Vždyť tam budu několik let bydlet. Když už jsme v tom ”Průvodci prváka po ČVUT”, co takhle malá obhlídka terénu? OK, let’s go.

Člověk se stane skutečným kolejákem až teprve tehdy, když vyplní trochu formulářů a drží v ruce smlouvu a klíče. Pak už to jde ráz na ráz. Pokoj, spolubydlič – kámoš ze střední nebo někdo nový – však se seznámíte, času i příležitostí bude dost. Život na koleji ale zdaleka nekončí za dveřmi pokoje, na každé je svým způsobem výjimečný. Někde najdeš kolárnu, fotokomoru, jinde zase posilovnu nebo ping-pong, na jiné koleji budeš moct dojít z pokoje do nejbližšího baru nebo klubu v pantoflích. Na drtivé většině pokojů je možnost připojit si vlastní počítač na Internet - a kdo dnes není “na síti”, jako by nebyl. Zkrátka a dobře, využití volného času se tu meze zrovna nekladou. K tomu všemu je zpravidla někde nablízku, ne-li přímo na koleji, menza, kopírka za dobrou cenu nebo agentura, která Ti sežene brigádu.

V listopadu se na některých kolejích začínají dít možná trochu neobvyklé věci. Zní to tajemně, ale mezi námi, jde o volby do studentských samospráv. “Co a k čemu to je?”, ptá se náš mladý technik a budoucí inženýr, slečny nevyjímaje. Nuže, důvod je prostý; na kolejích ČVUT je ubytováno téměř 10 000 (slovy deset tisíc) studentů. Zaměstnanců SÚZ (Správa účelových zařízení ČVUT alias koleje a menzy) jsou řádově stovky. Zástupci (kolejáci jako Ty), které máš možnost si zvolit tedy především zprostředkovávají kontakt oběma směry. Pomáhají řešit problémy, které vznikají, získávají odpovědi na Tvé otázky.

Myslíš, že by bylo fajn mít na koleji hudebnu, posilovnu, ping-pongárnu, fotokomoru? Bude-li zájem, proč ne. Z čeho ji ale vybavit? Od toho máme tzv. “tříkorunový fond” – zaplatíš kolejné, ze kterého se 3,- Kč dají stranou, právě pro tyto příležitosti. Ne vše je ale jen o penězích. Je libo turnaj v piškvorkách? Stačí dohodnout termín v menze. Chcete s kamarády uspořádat “suda”? Chladící zařízení v menze Vám může posloužit. Jak má vypadat kolej po rekonstrukci? Nenech si svůj názor pro sebe, řekni ho svému zástupci. Je tu od toho, aby dal správným lidem vědět, jak se Ti na koleji žije, co Tě trápí, co bys rád.

Tohle všechno a mnoho dalších věcí se dá prostřednictvím samospráv zařídit či ovlivnit a také se tak děje. Člověk pracující v samosprávě potká spoustu zajímavých lidí, užije si i něco úředničiny a časem pozná, že to chodí podobně jako ve větší firmě. Co za to? O něco více spokojených kolejáků a především pak hromada zkušeností. A ty se nikdy neztratí.

Na závěr ještě něco málo kontaktů a odkazů na místa, kde můžeš najít spoustu dalších informací o tom, jak to chodí na kolejích a v samosprávách. Držíme palec.

Kontakty na studentské samosprávy
e-mail web
Studentská samospráva Strahova (SSS) sss@sh.cvut.cz http://sss.sh.cvut.cz/
Studentská samospráva Podolí (SSP) ssp@pod.cvut.cz http://ssp.pod.cvut.cz/
Studentská samospráva Masarykovy koleje (SSMK) ssmk@mk.cvut.cz http://ssmk.mk.cvut.cz/
Studentská samospráva Sinkuleho koleje (SSSin) sssin@sin.cvut.cz http://sssin.sin.cvut.cz/
Studentská samospráva Dimitrovovy koleje (SSDK) ssdk@dik.cvut.cz
Rada studentských samospráv (RSS) rss@sh.cvut.cz

Studentská Unie ČVUT

Studentská unie a kluby

Základem činnosti Studentské Unie ČVUT jsou kluby. Jejich cíle a náplň činnosti jsou různé. Týkají se většinou studentského odborného, kulturního, společenského či sportovního života. Usilují o zapojení studentů do organizace vlastního mimoškolního času, snaží se sami přispět k jeho zkvalitnění. Jednotlivé kluby jsou na sobě nezávislé, mají vlastní organizaci, vedení a klubové stanovy. Jako součást Studentské unie ČVUT tvoří přesto jeden koordinovaný celek, který je největší na škole nezávislou, dobrovolnou organizací.

Kluby a jejich činnost 

Výstavba počítačových sítí na kolejích Strahov, Podolí, Masarykova, Bubeneč, Sinkuleho, Dimitrovova a Hlávkova s připojením na Internet dala vzniknout klubům Silicon Hill, Pod-o-lee, Masařka, Buben, V.Sinkuleho a DK Net. Pro své členy umožňují používání dostupných internetových služeb a podporují i další projekty.

Mezi další kluby patří Rádio Strahov (provoz studentského rádia), Action Club (organizace kulturních a společenských akcí a provoz klubu v Masarykově koleji, Skupinka křesťanů (sdružuje studenty křesťanského vyznání), Gary Gym (posilovna na Masarykově koleji), Bridge Chaos (sdružení přátel a hráčů karetní hry Bridge, FineArts klub (klub zabývající se fotografováním a kulturou).

Akce a projekty

Rádio Strahov vzniklo jako kolejní rozhlas, dnes vysílá po Internetové síti a současně žádá o FM frekvenci. Adresa: http://radio.sh.cvut.cz/

Gaudeamus Igitur je akce pořádaná při příležitosti zahájení akademického roku a navázala na tradici Strahov Open Air 1995-1999. Jde o hudební festival pod širým nebem v prostorách stadiónu Strahov. Program tvoří vystoupení domácích kapel na dvou scénách a doplňkovým programem (čajovna, adrenalinové sporty, ohňostroj a světelná show). Celá akce byla přenášena po Internetu on-line.

Openweekend - seminář, týkající se počítačové bezpečnosti se zaměřením na otevřené systémy. Tématy semináře byly bezpečnost informačních systémů, kryptologie, útoky, certifikační autority apod. Přednášeli odborníci z praxe a studenti z počítačových klubů SU. Seminář byl přenášen po Internetu a nahráván.

Spolupráce SU a Cesnet - video přenosy z akcí Openweekend, InstalFest a Gaudeamus Igitur včetně vytvoření archivu záznamů vytváří základ pro další spolupráci s CESNET na projektech QoS (Quality of service), VoD (Video on demand), Distance Learning, Video konference, přenosy HDTV v medicíně atd.

Reprezentační ples ČVUT, Studentský ples jsou příkladem akcí, které SU zajišťuje ve spolupráci s jinými partnery, například s vedením školy. Většina plesů probíhá v reprezentativních prostorách Masarykovy koleje.

Menzacam je webová kamera ve Strahovské menze, která zajišťuje sledování front a umožňuje rozložení zátěže po celou dobu výdeje. Tento projekt byl pilotní k dalším komponentám kamerového systému SU ČVUT.

Internetové vysílání ČT ve spolupráci s Českou televizí probíhá v rámci počítačové sítě SU. Vysílání je celodenní, přepínání kanálů se řídí poptávkou studentů. V budoucnu se uvažuje investice do dalšího stroje na vysílání samostatného kanálu ČT2. Česká televize má možnost získat technické informace o zkušebním vysílání, studenti mají přístup k programům ČT bez speciálního vybavení a možnost testování internetového vysílání.

Ze života čmeláků - ve spolupráci s ČSOP chováme čmeláka rokytkového v areálu kolejí Strahov. Celý chov je zaznamenáván webovou kamerou a vysílán do světa. Tento projekt umožňuje jedinečné propojení techniky a ochrany přírody. Dalším krokem je přenos z hnízda v Beskydech včetně propojení do Internetu.

(Toto je pouze výběr z mnoha desítek projektů a akcí, které Studentská Unie dělá a pořádá)

Připravujeme a chystáme

Studentské FM Radio (spolupráce s palácem Akropolis)

Počítačové studovny (spolupráce s ČVUT)

Přístupový a kamerový systém

Video přenosy z poslucháren (spolupráce s CESNET)

Připojení kolejní telefonní ústředny do sítě (spolupráce s CESNET)

Backbone Upgrade páteřní technologie na gigabitový ethernet

Co chceme a co nabízíme

Naším hlavním cílem je co nejkvalitnější využití volného mimoškolního času studentů ČVUT. Těmto studentům, zvláště z nižších ročníků (prváci, druháci) nabízíme zapojení do práce v klubech, mnohdy formou semestrálních prací v rámci studia. Studentská Unie může nabídnout materiální, případně finanční podporu stávajících i nových projektů, rady zkušenějších kolegů, kontakty na příslušné učitele na katedrách, přístup k moderním technologiím a spoustu informací a zkušeností. Studenti, kteří pracují pro Studentskou Unii si tímto zvyšují svoji kvalifikaci v oboru a jejich znalosti a zkušenosti jsou žádané jak ve škole, tak hlavně v komerční sféře při hledání zaměstnání. Více informací o SU najdete na našich webových stránkách nebo nás kontaktujte e-mailem, případně osobně.

Kontakt:
adresa: Studentská unie ČVUT
PO BOX 10
160 17, Praha 6
email: su@su.cvut.cz
tel/fax: + 420 257 224 240
web: http://www.su.cvut.cz
kancelář: VŠ koleje Strahov, blok 1, kancelář 41
(viz mapa, objekt číslo 1)

Studentská Unie při FJFI ČVUT v Praze

Studentská Unie při FJFI je volné sdružení občanů – studentů FJFI ČVUT. Sdružení si klade za cíl všemožně podporovat a zlepšovat komunikaci a spolupráci mezi studenty naší fakulty vzájemně, mezi studenty a vyučujícími, mezi studenty - jaderňáky a zbytkem světa. To vše za pomoci specifického jaderného humoru, způsobu vyjadřování a celkového pohledu na věc.

Aktivity SU FJFI

Kontakt:
adresa: Studentská unie při FJFI ČVUT v Praze
Břehová 7
115 19, Praha 1
(viz mapa)
email: su@br.fjfi.cvut.cz
tel/fax: + 420 257 224 240
web: http://su.fjfi.cvut.cz